Servicecenter 4Hospitality

HotelloTOP is een initiatief van Servicecenter 4Hospitality (S4H). Servicecenter 4Hospitality zet zich in om het grootste internationale netwerkplatform te worden voor de Hospitality industrie in Europa, om hiermee onderling zakendoen te stimuleren en te vergroten. S4H wilt dit doel bereiken met het:

  • Behouden, aantrekken en optimaliseren van bestaande netwerken;
  • Ontwikkelen van nieuwe initiatieven en deze te koppelen aan andere netwerken;
  • Enthousiasmeren van (Young) Professionals en kennis te laten maken met de Hospitality industrie;
  • Het aanbieden van kennis en diensten aan anderen ter ondersteuning.

Organisaties en bedrijven uit de Hospitality kunnen zich wenden tot Servicecenter 4Hospitality voor een professionele ondersteuning in hun dagelijkse activiteiten.

Deze dienstverlening kan variëren van management- en operationele ondersteuning, uitvoeren van secretariële taken, graphic design tot aan het organiseren van evenementen en bijeenkomsten.

Met partnerships biedt Servicecenter 4Hospitality ondersteuning aan meerdere bedrijven en is het een betrouwbare partner in het uitvoeren van een groot scala aan activiteiten. Vanwege het grote Europese netwerk kan S4H een totaalpakket aanbieden met een grote toegevoegde waarde.

Website   www.servicecenter4h.com

HotelloTOP Year Event

HotelloTOP Year Event is een netwerkevenement dat wordt geïnitieerd door HotelloTOP, hét netwerkplatform voor afgestudeerden van de Hoge Hotelscholen en ondersteund door Servicecenter 4Hospitality. Het evenement bestaat uit een congres en aansluitend een netwerkborrel. Tijdens het congres delen verschillende sprekers hun visie over het thema dat jaarlijks wordt geïntroduceerd tijdens dit evenement. De netwerkborrel is de ideale gelegenheid om kennis te maken met alle hotello’s en organisaties binnen het netwerk van HotelloTOP.

 

Future Hotello

Future Hotello is hét netwerkevenement voor ‘Future Leaders’ dat plaatsvindt vooraf het HotelloTOP Year Event. De studentenverenigingen verbonden aan de hotelscholen van Nederland; Io Vivat, Xenia, La Confrérie, Amphitryon en Comitas hebben de krachten met HotelloTOP gebundeld om een nieuw evenement op te zetten, met als doel een netwerkplatform te creëren voor studenten, alumni van de hotelscholen en de professionals binnen de gastvrijheidsindustrie. Future Hotello legt de focus op het verbinden en in contact brengen van de nog studerende Hotello’s met het dynamische bedrijfsleven.

Het event wordt georganiseerd voor studerende Hotello’s en young professionals die op zoek zijn naar een spannende baan of stage plek.

Website     www.futurehotello.com
Facebook  www.facebook.com/futurehotello

EMCup

De European Mise en Place Cup is een internationale competitie tussen de beste Europese hotelscholen. Studenten, directeuren en toonaangevende hospitality bedrijven uit heel Europa worden tijdens deze competitie samengebracht.

De EMCup focust op de kwaliteit, kennis en competenties van hotel management studenten en is gericht op conceptontwikkeling binnen de hospitality branche. Inmiddels acht edities later, is deze competitie voor studenten van de beste Europese Hotel Management Scholen uitgegroeid tot een prestigieus evenement. Meer dan 100 internationale Hoge Hotelscholen zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

De EMCup heeft als doel het opbouwen van relaties, het verstrekken van hands-on ervaring, de horizon voor het onderwijs verbreden, het bouwen van een brug tussen studenten en werkgevers (vooruitlopend op de War on Talent), en het aansluiten van jonge professionals aan de industrie.

Website www.emcup.eu

HotelloTOP België

HotelloTOP, een initiatief van Servicecenter 4Hospitality, is dé netwerkorganisatie voor afgestudeerden van de Hoge hotelscholen. HotelloTOP heeft als doel om het grootste internationale netwerkplatform te worden binnen de wereld van de hospitality.

Via diverse netwerkevenementen wordt op informele wijze een platform geboden voor gedachten uitwisseling en onderling zakendoen. De grote succesfactor van HotelloTOP is de band die ontstaan is vanwege de gezamenlijke hotelschool achtergrond, waarbij het ‘gunnen’ van de business een grote rol speelt. Op internationaal vlak wordt actief gewerkt aan het uitbreiden van het netwerk.

De voorloper van HotelloTOP België, de GM Powervision, heeft op 20 november 2012 plaatsgevonden tijdens de Horeca Expo, in Flanders Expo, te Gent. Na een succesvolle editie van de GM Powervision is besloten om HotelloTOP België te lanceren. HotelloTOP België werd zodoende op 17 maart 2014 uitgerold.

Website www.hotellotop.be

HotelloTOP Duitsland

HotelloTOP is het netwerkplatform dat meer dan 5.000 personen verbindt en zich richt op de alumni van de hotelscholen om zakelijke relaties, en het maken van nieuwe, te cultiveren.

Het streeft naar een informeel platform waarin kennis kan worden gemaakt en ideeën met elkaar kunnen worden uitgewisseld. De succesfactor van HotelloTOP is de band van een gemeenschappelijke hotel management school achtergrond.

Met de groei in initiatieven, evenementen, populariteit en relevantie van het netwerk vond in 2013 de eerste ‘HotelloTOP Deutschland – Jahrestreffen’ plaats in Dortmund. In samenwerking met de gerenommeerde hotelschool WIHOGA en Mise En Place wilt HotelloTOP dit evenement en het daarbij horende netwerk actief laten groeien voor in de toekomst in Duitsland en uit te zetten naar andere steden.

Website www.hotellotop.de

Hotello of the Year Award

De Hotello of the Year award is de verkiezing voor afgestudeerde hotello’s van een erkende Hoge Hotelschoolopleiding in Nederland, die onderscheidend presteren binnen het jaarthema. Voor een overzicht van de jaarthema’s klik hier. Afhankelijk van het jaarthema behoren de kandidaten bij elke nominatie tenminste aan deze criteria te voldoen:

  • Is afgestudeerd aan één van de erkende Hoge Hotelscholen in Nederland;
  • Is trots op zijn Hotello-roots en draagt dit als zodanig uit, zowel zakelijk als privé;
  • Wordt erkend en herkend als een échte Hotello met als kernwaarden gastvrij, energiek, sociaal vaardig, inventief en ambitieus;
  • Heeft een sterk netwerkend vermogen, met name binnen het Hotello-netwerk.

Website www.hotellotop.com/hya

HotelloTOP Golftoernooi

Traditiegetrouw organiseert HotelloTOP jaarlijks een golftoernooi voor Hotello’s en relaties. De 2016 editie vindt plaats op Golfbaan BurgGolf Haverleij Den Bosch, waar de ervaren spelers aan competitive flights kunnen deelnemen en de recreanten onder ons ervaring kunnen opdoen bij een Golfclinic of op de par-3 baan. Deze sportieve dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Board of Inspiration Day

De Board of Inspiration Days zijn in het leven geroepen om Hotello’s en de partners van HotelloTOP bij elkaar te brengen om te inspireren en te brainstormen over relevante onderwerpen die in de wereld van Hospitality onderhevig zijn of die we niet uit het oog moeten verliezen voor in de toekomst. Voorafgaand aan het algemene programma vindt er een, enkel op uitnodiging te bezoeken, Power-day training plaats. Het einde van de dag wordt afgesloten met een borrel, waar vol op gelegenheid is om te netwerken.

CEO Powerbreakfast

In de ochtend voor het HotelloTOP Year Event of een ander evenement brengt HotelloTOP de leiders van de belangrijkste gastvrijheidsbedrijven van Nederland samen. Het evenement is exclusief bedoeld voor CEO’s, Managing Directors, en General Managers van grote, in Nederland gevestigde, gastvrijheidsbedrijven. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst wisselen de genodigden van gedachten, luisteren zij naar verschillende sprekers, en bespreken zij de stand van zaken binnen de Nederlandse gastvrijheidsindustrie.

Food Executive Europe

Food Executive Europe (FXE) is het evenement dat alleen op uitnodiging is gericht op, en voor, beslissers binnen de Europese hospitality. FXE streeft ernaar om een platform te bieden aan netwerken en verenigingen in de hospitality, met het oog op het delen van ervaringen en om het ‘netwerken’ aan te moedigen met gelijkgestemden. Het “out of the box”-concept overbrugt niet alleen de kloof tussen jonge professionals en managers in de industrie, maar weerspiegelt de snel veranderende wereld om ons heen. Duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor het milieu, maar ook het verkennen van nieuwe trends, technologieën en mogelijkheden, zijn terugkerende thema’s in FXE.

Website     www.foodexecutive.eu